4dfc4042a55c5_home1a.jpg 4dfc42dee802d_home2.jpg 4dfc4a1bc651e_hom3.jpg 4dfc4f46982d5_home4.jpg 4dfc53c6ca785_home5.jpg

Οργανόγραμμα

Κωνσταντίνος Χατζηγιακουμής

Πρόεδρος

Τηλ: +30 22420 68303

E-mail: president@eviksa.com

Άντζη Τσάβου

Υπεύθυνη λογαριασμών

Τηλ: +30 22420 68303

E-mail: account@eviksa.com

Ιπποκράτης Χατζηγιακουμής

Υπεύθυνος εισαγωγών & λιανικού εμπορίου

Τηλ: +30 22420 68303

E-mail: retail@eviksa.com

Γιώργος Πηλιούρας

Υπεύθυνος χονδρικού εμπορίου

Τηλ: +30 22420 69469

E-mail: wholesales@eviksa.com

Κατάλογος εισαγόμενων προϊόντων

Αναζητήστε τα εισαγόμενα και διανεμόμενα προϊόντα της επιλογής σας για περισσότερες πληροφορίες